Henkilöstövuokraus nykyisessä maailmantilanteessa

Nykyisen maailmantilanteen ollessa epävakaa, saattaa pelastus
yritystoiminnalle löytyä henkilöstövuokrauksen avulla. Vakituisten
työsuhteiden solmiminen saattaa olla riskialtista, etenkin jos puhutaan
isommista operatiivisista kokonaisuuksista. Kokonaisuuksien hallinta vaatii
runsaammin henkilöstöä ja heidän sitouttamistaan, mikä luo riskialttiin
pohjan yrityksen toiminnan kehitykselle. Maailmantilanteen epävakaus
näkyy erityisesti odotettujen sesonkien hiljentymisellä.


Black Friday ja joulusesonki


Vaikka Black Friday ei varsinaisesti ole meillä Suomessa juhlan aihe, on se
silti luonut valtavan tilauspiikin verkkokaupoissa viime vuosien aikana.
Verkkokaupat käyvät kuumina huikeiden tarjousten vuoksi, mikä tarkoittaa
automaattisesti sitä, että sisä- sekä ulkologistiikan toimintojen tulee olla
kunnossa. Asiakkaat arvostavat nykypäivänä enemmän ja enemmän
kuljetuspalveluiden laatua. Kuljetusketjun olennainen osa on ehdottomasti
sisälogistiikka, joka mahdollistaa kuljetusten sujuvan lähdön terminaalilta
tai varastolta. Usein yritykset eivät ole näihin aspekteihin kiinnittäneet
liiaksi huomiota, jolloin toimitusajat saattavat venyä tolkuttoman pitkäksi.
Tällä kaikella on suuri vaikutus kuluttajien bränditietoisuuteen
tulevaisuudessa, jonka vuoksi negatiiviset mielikuvat yrityksen toiminnasta
saattavat varjostaa pitkiäkin aikoja. Useiden eri tutkimuksien mukaan,
kuluttajat arvostavat näinä päivinä erityisesti kuljetuksen nopeutta, jonka
vuoksi yritysten tulisi tehdä tasaisia harppauksia tämän eteen.


Joulusesonkiin valmistautuminen henkilöstövuokrauksessa

Joulusesonkiin ja joululahjojen pakkaamiseen valmistautuminen on sen sijaan yleisellä tasolla ollut melko
vahvalla pohjalla, mutta yritysten olisi hyvä miettiä kehityksen jatkuvuutta
tämänkin suhteen. Operatiivisten toimintojen nostaminen sesongin osalta
tappiin asti, on usein taloudellisesti melko kuormittavaa ja isojen
kokonaisuuksien lyhytaikainen hallinnointi, saattaa useimmat yllättää
niiden monimutkaisuuden vuoksi. Henkilöstövuokraus tarjoaa tähän
erinomaiset työkalut, sillä toiminta on operatiivisesti itsenäistä toimijasta
riippuen, jonka vuoksi asiakasyritys saa mielenrauhan keskittyä
bränditietoisuuden ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen.

Verkkokauppojen varastotila

Useat eri verkkokaupat käyttävät joko omaa varastotilaa tai jonkin toisen
toimijan välivarastoa. Verkkokauppojen käyttäessä omaa varastotilaa, olisi
hyvä miettiä varastotoiminnan ulkoistamista erilliselle toimijalle.
Henkilöstövuokrausyritys on usein kykeneväinen nostamaan
pienemmänkin varaston tehokkuuden huippuunsa ja luoda
kehityssuunnitelman tuleville sesongeille. Perusmuotoinen kehitys on
myös usein avainreferenssinä henkilöstövuokrausyrityksen toiminnoille.

Työntekijöiden sitouttaminen vai yhteistyön solmiminen

Jokainen sitoutunut työntekijä on yrityksellesi enemmän kuin välittömän oman
työpanoksensa arvoinen. He toimivat paitsi sisäisinä hengenluojina ja nostavat
muiden suoritustasoa, myös välittävät positiivista kuvaa yrityksen ulkopuolelle.
Työntekijöiden korkea vaihtuvuus tulee yrityksellesi kalliiksi –
uudelleenrekrytointi- ja koulutuskustannukset sekä lukemattomat muut välilliset
kustannukset nostavat laskun pilviin. Ottaen huomioon kaikki edellä mainitut
elementit, voi nopeasti todeta että työntekijän sitouttaminen, on yritykselle
taloudellisesti suuri investointi. Ottaen huomioon prosessin haasteellisuuden, on
yrityksen syytä harkita yhteistyön solmimista henkilöstövuokrausyrityksen
kanssa.

Sitouttaminen henkilöstövuokrauksessa


Henkilöstövuokrausyrityksissä on suurena etuna se, että sitouttaminen
työntekijän ja henkilöstövuokrausyrityksen avulla on tapahtunut sisäisesti;
useimmiten myös pitkällä aikavälillä. Tämä takaa laadullisesti erinomaisen
lopputuloksen, joka heijastuu erityisesti työntekijöiden tyytyväisyytenä. Sisäisten
toimintojen ollessa kunnossa, on myös ulkoiset toiminnot korkealla tasolla.
Asiakasyrityksen ei tarvitse miettiä pitkää sitouttamisprosessia esimerkiksi
sesonkiluontoisen avun saralla. Vaikka apu onkin sesonkiluontoista, eli usein
lyhytaikaista, on työntekijän sitouttaminen siltikin iso osa sisäisten prosessien
toimivuutta ja kustannustehokkuutta. Asiakasyrityksen on tässä tapauksessa
mahdollista sitouttaa palveluntarjoaja, eli henkilöstövuokrausyritys
pidempiaikaiseen sesonkiapuun. Näissä tapauksissa useimmiten samat kriteerit
täyttyvät, kuitenkin huomattavasti pienemmillä taloudellisilla kustannuksilla.

Pitkäaikainen asiakassuhde


Onnistuneen sesonkiluontoisen avun pohjalta, on helpompi lähteä rakentamaan
pitkäaikaista asiakassuhdetta. Luottamuksen kartuttaminen molemminpuolisesti
(palvelun tilaajan ja palveluntuottajan välillä), on tapahtunut useimmiten melko
vauhdikkaasti lyhyelläkin aikavälillä, jolloin palvelun tilaajan on helpompi tehdä
päätös yhteistyöhön liittyen. Referenssinä tälle päätökselle, voi toimia
erityisesti palveluntarjoajan operatiivinen toiminta kiireisen avun saralla. Näin
ollen molemmat osapuolet, voivat sopia solmia yhteistyösopimuksen jo
olemassa olevan, vaikkakin lyhyehkön yhteistyön pohjalta.

Kyseinen toimintamalli pienentää huomattavasti taloudellisia ja operatiivisia
riskejä, erityisesti asiakasyrityksen eli palvelun tilaajan kannalta.
Pidempiaikaisen asiakassuhteen pohjalta, voivat yritykset kääntää katseensa
strategiseen kumppanuuteen, jonka tulokset näkyvät pitkäaikaisesti ja usein
todella tehokkaasti, ottaen huomioon molempien osapuolten kehityskaaren.

Samankaltaiset artikkelit