Leasingilla yrityksen pakettiautokalusto kuntoon

Yrityksille on usein järkevintä tehdä pakettiautojen hankinnat leasingilla. Pakettiautoleasing on helppo ja kustannustehokas tapa kaluston hankintaan. Yritysten investoidessa mihin tahansa, on syytä miettiä, mikä on järkevin tapa kohteiden rahoittamiseen.

Ajoneuvokalusto on todella monessa yrityksessä henkilöstökulujen jälkeen suurin menoerä. Sitä suuremmalla syyllä kannattaa miettiä, sitooko yrityksen pääomaa kalustoon, joka menettää arvoaan niin paljon.

pakettiautoleasing

Leasingyhtiö auttaa, kun yrityksillä on tarve tehdä kalustohankintoja

Kun tarve kaluston hankinnalle tulee, on leasingyhtiö apunanne koko hankintaprosessin ajan. Johtavien leasingyhtiöiden laaja yhteistyöverkosto on myös heidän asiakasyritystensä etu. Leasingyhtiöt tekevät yleensä yhteistyötä kaikkien myyjäliikkeiden kanssa, mikä mahdollistaa minkä vaan merkkisen kaluston hankkimisen. Leasingyhtiön asiantuntija käy kanssanne läpi yrityksenne tarpeet ja toiveet. Sillä ei ole siis merkitystä, mikäli ette vielä tiedä, minkälainen pakettiautokalusto on yrityksellenne järkevin. Leasingyhtiöillä on usein pitkä kokemus ajoneuvoasioista, joista on iso apu, kun yritysten tarpeita ja toiveita pakettiautokaluston suhteen selvitetään. Tärkeintä tietysti on, että ajoneuvot ovat asiakkaan käyttöön oikeanlaiset, sekä se, että ne ovat kokonaiskustannuksiltaan järkevät. Leasingyhtiöiden tehtäviin kuuluu myös nykyisen ajoneuvokannan realisointi. Leasingratkaisuja löytyy myös siihen, jos ajoneuvot on hankittu osamaksulla, mutta kalusto halutaankin siirtää leasingsopimuksen alle. Tähän soveltuu hienosti sale & leaseback, jossa yrityksen pakettiautokalustossa on kiinni yrityksen pääomia, jotka halutaan vapauttaa tuottavampaan käyttöön. Oston ja takaisin liisauksen avulla saadaan tasetta kevyemmäksi lainarahan eli vieraan pääoman osalta.

Edullinen pakettiauto ei välttämättä ole aina se halvin vaihtoehto

Lähtökohtaisesti voisi luulla, että edullisin auto olisi myös edullisin rahoittaa. Kustannuksiin kuitenkin vaikuttaa moni asia. Leasingvuokraan vaikuttaa eniten se, miten paljon ajoneuvon arvo laskee sopimuskauden aikana. Tietyt merkit ja mallit pudottavat arvoa enemmän, kuin toiset ja tämän takia kalliimpi pakettiauto voi olla leasingvuokraltaan edullisempi, kuin joku toinen edullisempi vaihtoehto. Kustannuksiin vaikuttaa myös se, minkälaiset leasingpakettiauton huoltokustannukset ovat. Sopimukselle voidaan budjetoida lisäpalveluita, kuten määräaikaishuollot, ja nämä kustannukset vaikuttavat automaattisesti sopimuskauden aikaiseen leasingvuokraan. Kokonaiskustannuksia miettiessä on siis hyvä ottaa huomioon, minkälaiset leasingpakettiauton huoltojen hinnat ovat. Käytetyn pakettiauton leasing on myös mahdollista. Joskus käytetty pakettiauto voi olla järkevä ratkaisu. Jos ajoneuvon hankinnalla on kiire, saattaa olla hyvä etsiä markkinoilta käytettyä yksilöä. Käytetyn pakettiauton osalta on hyvä varmistaa, onko takuuaika umpeutunut. Pakettiautojen takuut ovat nykyään pääsääntöisesti neljä tai viisi vuotta, joten pari vuotta vanha pakettiauto voi olla hyvinkin järkevä leasingkohde. Sopimuksen päättyessä, pakettiautot on mahdollista lunastaa yrityksellenne.

Leasingpakettiauto varustellaan ja kalustellaan valmiiksi työntekoa varten

Yritysten tarpeet ajoneuvojen suhteen voivat olla hyvinkin erilaisia. Kalustoa hankkiessa leasingyhtiön tehtävänä on käydä yhdessä asiakkaan kanssa läpi, minkälaiseen käyttöön ajoneuvot tulevat. Tämän perusteella leasingyhtiön asiantuntijan on helppo suositella pakettiautoihin tiettyjä kalusteita, kuten erilaisia hyllyjä, sidonta- ja kiinnityskalusteita ja muita käyttöä helpottavia varusteita. Ajoneuvoja varustelevat yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä leasingyhtiöiden ja myyjäliikkeiden kanssa ja heidän avullaan pakettiautokalustonne saadaan juuri sellaiseksi, kuin toivotte. Ammattilaisen kanssa suunniteltu ja rakennettu pakettiautokalusto on ennen kaikkea turvallinen, mutta myös käyttäjälle mieluisa. Erityisen tärkeää on, että erilaiset varustelut helpottavat ja nopeuttavat ajoneuvon käyttäjän työtä. Asiakasyritykselle paras vaihtoehto on, että ajoneuvojen luovutushetkellä kalusto on valmis töihin. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki varustelut on tehty valmiiksi ja pakettiautot on teipattu yrityksen ilmeen mukaisiksi. Luovutuksen jälkeen pakettiautolla voi lähteä suoraan töihin, eli tekemään sitä työtä, mitä varten se on yritykselle hankittukin. Ajoneuvokalusto on yrityksen liikkuva mainos. Tämä kannattaakin ottaa huomioon, kun miettii leasingpakettiauton hankkimista.

Oma nimetty yhteyshenkilö yrityksen ajoneuvoasioita varten

Leasingyhtiöt nimeävät asiakasyrityksilleen oman yhteyshenkilön/yhteyshenkilöt hoitamaan kaikkia ajoneuvoihin liittyviä asioita. Tämä helpottaa ja nopeuttaa asioiden hoitoa ja antaa hyvän työntekijäkokemuksen, sillä oma yhteyshenkilö tuntee asiakasyrityksen hyvin, ja näin asiat hoituvat sujuvasti ja ammattimaisesti. Omaan tuttuun yhteyshenkilöön on helppo olla suoraan yhteydessä ja tällä tavoin välttää turhat jonottelut. Nimetyn yhteyshenkilön lisäksi johtavat leasingyhtiöt ja heidän koko organisaation tuki ja ammattilaiset ovat asiakasyritystensä käytössä ja tukena. Parhaimmillaan yhden numeron kautta löytyy apu kaikkiin asioihin, eikä jonotteluja erilasissa helpdeskeissä tarvita.

Samankaltaiset artikkelit