Näin tehdään fysioterapiaa Kouvolassa

Fysioterapiaa Kouvolassa.

Fysioterapian toimintaperiaate

Fysioterapiassa Kouvolassa ja muuallakin pyritään aina parantamaan asiakkaan elämänlaatua esimerkiksi toimintakyvyn ja liikkuvuuden kehittämisen kautta. Fysioterapeutit osallistavat asiakasta terapiaan, sillä itsenäinen harjoittelu on fysioterapiassa tärkeää.

Koska fysioterapiaa Kouvolassa toteutetaan kullekin kuntoutujalle parhaiten sopivalla tavalla, hänen terveyttään, liikkuvuuttaan, toimintakykyään ja mahdollisia toimintarajoitteitaan tutkitaan hänen omassa lähiympäristössään. Näin terapiaa pystytään kohdistamaan kuntoutujan kannalta mahdollisimman olennaisiin asioihin.

Fysioterapiaan kuuluu kolme osa-aluetta, jotka ovat fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu ja manuaalinen terapia. Ohjauksen ja neuvonnan tarkoitus on opettaa kuntoutujalle tapoja elämänlaadun parantamiseen, jotta esimerkiksi vaurioita ei syntyisi yhtä helposti. Terapeuttinen harjoittelu on useimmille tutuin fysioterapian osa: siinä opetellaan monenlaisia harjoitteita, jotka kohentavat kuntoutujan liikkuvuutta. Manuaalisella terapialla voidaan lievittää lihasjännitystä ja kipua hieronnan keinoin.

Miksi toimintakykyä tai liikkuvuutta kannattaa kehittää

Toimintakyvyn aleneminen vaikuttaa suoraan elämänlaatuun. Toimintakyky saattaa muuttua, kun ihminen sairastuu, joutuu tapaturmaan tai ikääntyy. Näistä syistä myös ennaltaehkäisevästi toteutettava fysioterapia Kouvolassa on hyödyksi, sillä jos esimerkiksi liikkuvuus on korkealla tasolla, erilaisista vammoista parantuminen helpottuu huomattavasti. Lisäksi fysioterapiasta on usein hyötyä myös kansantauteihin sairastumisen ehkäisemisessä.

Fysioterapiaa Kouvolassa voidaan tukea monin eri tavoin

Vaikka fysioterapian pääkeinoina tunnetaan liikuntaan ja liikkeeseen liittyvät menetelmät, niiden lisänä voidaan käyttää fysikaalisia hoitoja. Niiden periaate on käyttää esimerkiksi valon ja lämmön vaikutuksia fysioterapian tavoitteisiin pääsyssä. Ne sopivat muun muassa lihasrentoutukseen ja kipujen lievittämiseen, ja niiden vaikutuksesta hoitoalueen verenkierto ja lihasten aktivointi tehostuvat.

Myös apuvälineet ovat usein hyödyksi fysioterapian edistämisessä. Monelle tutut tasapainolaudat, vastuskuminauhat ja kuntopallot toimivat hyvin terapian tukena. Tasapainolautojen avulla pystytään luomaan harjoittelulle hieman kalteva alusta, mikä lisää harjoitteiden haastavuutta ja saa kuntoutujan käyttämään lihaksia monipuolisemmin. Vastuskuminauhat sopivat lihasvoiman kasvattamiseen, koska niiden käyttö on helppo tapa lisätä vastusta harjoitteisiin. Tässä tarkoituksessa voidaan käyttää myös kuntopalloa. Se sopii myös ryhdin kohentamiseen, venyttelyyn ja selän kiputilojen lievitykseen.

Fysioterapiaa Kouvolassa toteuttavat vain fysioterapeutit

Fysioterapeutti on nimike, jota käyttävät vain siihen hyväksyttävän tutkinnon suorittaneet henkilöt. Fysioterapeuttien toimintaa tarkkailevat sekä VALVIRA että aluehallintovirastot.

Fysioterapeuttien ajatellaan olevan mukana kaikissa terveydenhuollon vaiheissa, koska he huomioivat hoidon suunnittelussa koko kehon, vaikka terapialla haluttaisiinkin hoitaa vain tiettyä ongelmaa. Terveydenhuollon eri vaiheita ovat ennaltaehkäisy, opetus, toimenpiteet, kuntoutus ja hoito.

Vaikka kuntoutujia kannustetaankin jatkamaan harjoitteita myös itsenäisesti, ne kannattaa aina ensin opetella perusteellisesti fysioterapeutin kanssa, jotta ne harjoittavat lihaksia oikealla tavalla. Tällainen opetus on useimmiten tärkeä osa fysioterapiaa Kouvolassa.

Fysioterapiaa voi tarvita monesta syystä

Fysioterapian aloittamiseen ei tarvita lääkärin lähetettä. On hyvin yleistä, että fysioterapiaa tarvitaan jossakin vaiheessa elämää. Esimerkiksi jonkin leikkauksen jälkeen fysioterapia saattaa nopeuttaa paranemista huomattavasti, ja myös sairaskohtauksen myötä heikentynyttä toimintakykyä voidaan usein kohentaa sen avulla.

Muun muassa nykyaikaisten työskentelyasentojen vuoksi niska-hartiaseudun ja olkapäiden ongelmat ovat lisääntyneet länsimaissa. Työasennot vaikuttavat usein myös selkään, ja fysioterapia on tehokas apu monenlaisiin selän kiputiloihin. Hyvän työkunnon säilyttäminen onkin yleinen syy fysioterapiaan hakeutumiselle.

Samankaltaiset artikkelit