Hakukoneoptimointi – 5 vinkkiä kehittämiseen

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa nimensä mukaisesti optimointia, joka tehdään hakukonesijoituksien parantamista silmällä pitäen.

Hakukoneoptimointi - SEO

Hakukoneoptimoinnissa sivustolle ja sen ulkopuolelle (backlinkit) tehdään monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan sivuston sijoituksia hakukoneissa. Yleensä tärkeimpänä hakukoneena tietysti mainittakoon Google. Suomessa toinen mainitsemisen arvoinen on Bing, jolla hakuja myös tehdään (n. 2–5 % Googlen hakumääristä), mutta ei läheskään niin paljoa.

Hakukoneoptimointi kannattaa aloittaa nykytilan kartoituksesta. Tätä tilanneanalyysiä voidaan kutsua myös SEO-analyysiksi.

Kartoituksessa selvitetään hakukoneoptimointiin tarkoitettujen työkalujen avulla mm. seuraavat 5 kokonaisuutta:

1. Millaisilla avainsanoilla sivusto tällä hetkellä rankkaa
2. Kuinka hyödyllisiä nämä avainsanat ovat sivustolle (helpompi selvittää, jos konversioseuranta on tehty asianmukaisesti)
3. Millä avainsanoilla sivuston olisi hyvä rankata
4. Millä avainsanoilla merkittävimmät kilpailijat rankkaavat ja miten
5. Mitkä sivuston yksittäiset sivut rankkaavat parhaiten milläkin avainsanoilla
– jne.

Hakukoneoptimointi – millä avainsanoilla (ja miten) sivusto rankkaa

Ensinnäkin on tärkeää selvittää (jos kyse olemassa olevasta sivustosta eikä uusista kotisivuista), millä avainsanoilla sivusto rankkaa ja miten tällä hetkellä. Näin saadaan tietoon hakukoneoptimoinnin kehityskohteet. Esimerkiksi jos jokin tärkeä avainsana löytyy Googlen sijoilta 8-10, tiedetään, että se kerää n. 3 % klikkauksista.

Hakukoneoptimointi – avainsanojen tuoma liikenne

Jos avainsanalla haetaan 100 kertaa kuukaudessa, tulee sivustolle tällä avainsanalla luonnollisten hakutulosten kautta n. 3 käyttäjää. Sen sijaan jos avainsana saataisiin jollain aikavälillä nostettua vaikkapa Googlen ensimmäiseksi hakutulokseksi, klikkausprosentti olisi n. 30 % luokkaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että 3 käyttäjän sijaan sivustolle tulisi n. 30 käyttäjää kk-tasolla. Tämä saattaisi tarkoittaa jopa sitä, että liidien (ja jopa asiakkaiden) määrä ko. avainsanalla voisi kymmenkertaistua.

Avainsanatutkimus hakukoneoptimoinnissa

Avainsanatutkimuksessa tuleekin tehdä laskelmia siitä, minkälaista työtä tämän tyyppinen saavutus edellyttäisi. Jos avainsanaa haetaan vain n. 100 kertaa kuussa, on se todennäköisesti aika vähän kilpailtu. Toki sekin pitää selvittää, onko tosiaan näin. Jos näin on, niin vähän kilpailtu avainsana voidaan nostaa mahdollisesti hyvin helpostikin (SEO Difficulty) korkeammalle.

Jos em. skenaario toteutuisi, saisi liikennettä vuoden aikana 36 käyttäjän sijaan 360 käyttäjää. Vaikka avainsana olisi vähän haettu (ja vain vähän kilpailtu), voi se silti tuottaa merkittävästi, jos avainsana on esim. long tail -avainsana, jotka konvertoivat huomattavasti laajempia ja kilpaillumpia avainsanoja enemmän.

Työkalut hakukoneoptimointiin

Hakukoneoptimoinnissa kannattaa selvittää sopivimpien työkalujen (kuten Ubersuggest) avulla, millä avainsanoilla kilpailijoiden sivustot rankkaavat, kuinka korkealle he rankkaavat ja millaista sisältöä heillä on tietyillä avainsanoilla. Näin voidaan helposti analysoida sitä, kuinka kilpailu onnistuisi verkon puolella ”arkkivihollista” vastaan. Esimerkiksi kiinteistönvälityksessä on niin kova kilpailu, että hakukoneoptimointi on todella tärkeää ja sillä voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia.

Hakukoneoptimointi yksinkertaisimmillaan

Hakukoneoptimointi on kuitenkin yksinkertaisimmillaan nykytilan ja kilpailijoiden analyysiä ja päätöksentekoa siitä, millä avainsanoilla ja milloin lähdetään seuraavaksi kilpailemaan. Ensin kannattaa poimia ne hedelmät, jotka roikkuvat alimmilla oksilla (low hanging fruits).

Nämä avainsanat kannattaa havaita (ja poimia) nopeasti, jotta niistä aletaan saamaan kaikista suurinta hyötyä mahdollisimman pikaisesti. Yleensä tällaisia avainsanoja ovat ne avainsanat, joilla on jo hyvää rankingia ko. sivuston osalta ja pienellä työllä niitä voidaan nostaa paremmaksi.

Esimerkiksi avainsanat, jotka löytyvät Googlen etusivulta (top 10). Se, millä etusivun sijoituksella avainsana on, on merkittävän suuri vaikutus siihen, kuinka paljon sivusto saa klikkauksia ja kuinka merkittäviä tuloksia hakukoneoptimointi voi sivuston eteen tuoda.

Harva käyttäjän haku johtaa Googlen kakkossivulle (tai myöhemmille)

Googlen toiselle sivulle (ja siitä eteenpäin) käyttäjistä siirtyy alle 2 %, joten etusivun sijoituksilla on kaikkein merkittävin hyöty. Toisen ja kolmannen sivun sijoituksissa parasta on se, että ollaan jo lähellä etusivua. Jos avainsana on todella haettu ja näin ollen yleensä myös todella kilpailtu, ei tarvitse välttämättä saavuttaa aina top 3 -sijoituksia tai edes top 5 -sijoituksia, sillä 6-10 sijatkin saattavat saada hyvin liikennettä.

Tärkeä osa hakukoneoptimointia

Tärkeää on myös tietää, mikä sivuston yksittäinen sivu rankkaa parhaiten tietyllä avainsanalla. Kun kehitetään sivuston näkyvyyttä tietyllä avainsanalla, tämä kyseinen sivu pitäisi olla kehityksen kohde.

Sivun sisältöjen määrää kannattaa hyvin todennäköisesti laajentaa ja huolehtia siitä, että hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeät toimenpiteet (otsikot, avainsanatiheys, sisäiset linkit, ulkoiset linkit, jne.) on huomioitu ko. sivulla. Näin varmistetaan, että hakukoneoptimointi saadaan sivun osalta optimaaliseksi.

Samankaltaiset artikkelit