Verotus Espanjassa suomalaisille muuttajille

Miten verotus Espanjassa toimii, ja mitä kaikkea suomalaisen pitäisi tietää suunnitellessaan Espanjaan muuttoa esimerkiksi töiden vuoksi? Tässä laajassa artikkelissa perehdymme Espanjan verojärjestelmän perusteisiin ja kerromme, mitä suomalaisten muuttajien on hyvä tietää verotuksesta Espanjassa.

Espanjan aurinkoinen ilmasto ja kiehtova kulttuuri houkuttelevat vuosittain tuhansia suomalaisia. Uuteen maahan muuttamiseen liittyy monia käytännön asioita, joista yksi tärkeimmistä on verotus. Veroasioista kannattaa ottaa selvää jo hyvissä ajoin ennen muuttoa, ettei muuttaja törmää ikäviin ja kalliisiin yllätyksiin myöhemmin.

Espanjan tuloverotus

Kaikkien Espanjassa asuvien on maksettava tuloveroa saamistaan tuloista. Tämä tarkoittaa, että verotettavaa tuloa ovat muun muassa palkat, eläkkeet, yritystulot, osingot, korot ja myyntivoitot.

Verokanta on progressiivinen, eli se vaihtelee tulojen määrän mukaan. Pienituloisilla verokanta on alhaisempi, kun taas suurituloisilla se on korkeampi. Vuonna 2024 Espanjan verokannat ovat seuraavat:

19%: alle 20 000 euroa
23%: 20 000 – 35 000 euroa
26%: 35 000 – 60 000 euroa
35%: 60 000 – 300 000 euroa
45%: yli 300 000 euroa

Työnantaja pidättää palkasta yleensä tuloveron, kun taas yrittäjien on maksettava veronsa itse.

Muita veroja Espanjassa:

Tuloveron lisäksi Espanjassa on myös muita veroja, joista suomalaisten muuttajien on hyvä olla tietoisia. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Varallisuusvero (Impuesto sobre el Patrimonio): Tätä veroa peritään Espanjassa sijaitsevasta omaisuudesta, kuten kiinteistöistä, säästöistä ja sijoituksista. Verokanta on 0,2 % – 3,5 % omaisuuden arvosta riippuen.
  • Perintö- ja lahjavero (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones): Tätä veroa peritään omaisuudesta, jonka perit tai saat lahjaksi Espanjassa asuvalta henkilöltä. Verokanta vaihtelee suhteellisuuden ja omaisuuden arvon mukaan.
  • Kiinteistöverot (Impuesto sobre Bienes Inmuebles – IBI): Tätä veroa peritään kaikista Espanjassa sijaitsevista kiinteistöistä. Veron määrä lasketaan kiinteistön arvon perusteella. Kunnanhallinnot perivät IBI:n.
  • Arvonlisävero (IVA): Tätä veroa peritään useimmista Espanjassa myytävistä tavaroista ja palveluista. Vakioverokanta on 21 %, mutta tietyille tavaroille ja palveluille on alennetut verokannat, kuten 10 % ja 4 %.

Miten verosopimus torjuu kaksinkertaista verotusta Espanjassa ja Suomessa

Suomi ja Espanja ovat solmineet keskenään verosopimuksen, jonka tarkoituksena on välttää kaksinkertainen verotus ja estää veron kiertämistä. Sopimuksen avulla halutaan ehkäistä tilanteita, jossa esimerkiksi Espanjassa asuva suomalainen joutuisi maksamaan verot palkkatuloistaan kumpaankin maahan.

Verosopimuksen tärkeimmät määräykset:

  • Tuloverotus: Sopimus jakaa verotusvallan eri tulonlajien osalta. Esimerkiksi palkat ja eläkkeet verotetaan yleensä siinä maassa, jossa henkilö asuu. Sijoitustuloja verotetaan yleensä siinä maassa, jossa sijoitusyhtiö on virallisesti kirjoilla.
  • Kiinteistöverotus: Kiinteistöstä saadut tulot, kuten vuokratulo ja myyntivoitto, verotetaan yleensä siinä maassa, jossa kiinteistö sijaitsee.
  • Perintö- ja lahjavero: Perintö- ja lahjavero peritään yleensä siinä maassa, jossa perijä tai lahjansaaja asuu.
  • Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen: Jos tuloa verotetaan molemmissa maissa, sopimuksessa säädetään menettelyistä, joiden avulla kaksinkertainen verotus voidaan välttää. Yleensä tämä tapahtuu joko verohyvityksen tai veron progressiivisen laskelman avulla.

Mitä muuta muuttajan tulisi tietää verotuksesta Espanjassa?

Verotukseen liittyvä lainsäädäntö on monimutkaista, ja vaihtelee eri maiden välillä. Siksi vähääkään epäselvissä veroasioissa kannattaa aina kysyä apua osaavalta ammattilaiselta, joka tuntee tulevan asuinmaasi verolainsäädännön perinpohjaisesti.

Kannattaa myös huomioida, että tätä blogitekstiä ei tule käyttää lainopillisen neuvonnan lähteenä. Artikkelin kirjoittaja ei ole juridiikan ammattilainen, eikä voi opastaa sinua lakiteknisten kysymystesi kanssa.

Artikkeli on tarkoitettu tarjoamaan tietoa Espanjan verotuksesta yleisellä tasolla. Jos suunnittelet muuttoa Espanjaan, suosittelen vahvasti, että varmistat maan verolainsäädäntöön liittyvät seikat Espanjaan erikoistuneelta juridiikan ammattilaiselta. Sellaisen voit löytää vaikkapa tämän artikkelin ensimmäisestä linkistä.

Samankaltaiset artikkelit