Logon suunnittelu yritykselle – mitä ottaa huomioon

Yrityksen logon suunnittelu vaatii hyvää visuaalista silmää ja taiteellista ilmaisukykyä. Useimmat yritykset jättävätkin siksi logonsa suunnittelun suosiolla ammattigraafikon tehtäväksi, mutta jos yrittäjällä sattuu olemaan tarvittavaa osaamista ja ylimääräistä aikaa, on logo mahdollista toteuttaa itsekin.

Näitä logoprojektiin itse ryhtyviä yrittäjiä varten laadimme tämän selkeän ohjeistuksen siitä, mitä kaikkea logon suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon.

Logon suunnittelun ytimessä selkeys

Logosuunnittelussa selkeys on valttia. Usein tämä selkeys on helpointa saavuttaa melko yksinkertaisella logolla, mutta varsin monimutkaisestakin logosta on aivan mahdollista tehdä riittävän selkeä.

Millainen sitten on selkeä logo? Logon selkeydellä tarkoitetaan sitä, että logon muoto ja mahdolliset tekstit ja yksityiskohdat erottuvat helposti, eikä logoa katsova henkilö joudu ihmettelemään, mitä logo esittää tai mitä siinä lukee.

Logon selkeyden merkitys korostuu varsinkin silloin, kun logo on pienessä koossa esimerkiksi käyntikortissa, sosiaalisen median profiilissa tai yrityksen nettisivuilla tai verkkokaupassa. Yrityksen logoa käytetään usein hyvin monenlaisissa eri yhteyksissä ja erivärisiä taustoja vasten, ja se on voitava nähdä tarkasti niissä kaikissa.

Varsin yleinen ongelma, johon törmäämme yrittäjien itse suunnittelemissa logoissa on se, että niihin on yritetty mahduttaa aivan liikaa yksityiskohtia, joista ei saa mitään selvää, kun logo on pienessä koossa. Esimerkiksi koukeroiset tai ohuet viivat, jotka ovat logossa vierekkäin, muuttuvat käytännössä näkymättömiksi pienessä kuvakoossa.

Myös väärät värivalinnat voivat tehdä logosta todella epäselkeän. Esimerkiksi tummaa tekstiä tummalla taustalla ei välttämättä pysty lukemaan lainkaan.

Logon suunnitteluun tarvitaan työkaluja

Kun alat suunnitella logoasi, luonnosteluvaiheen voit tehdä vaikka paperille, mutta varsinainen logon suunnittelu- ja muokkaustyö pitää tehdä asianmukaisilla työvälineillä. Suosittu vaihtoehto on Adoben InDesign, jota moni graafikko käyttää. Kyseisellä ohjelmalla voit suunnitella logosi vektorikuvana, joka voidaan skaalata lähes mihin tahansa kuvakokoon kuvanlaadun kärsimättä.

Toki logosuunnittelua voi tehdä muillakin ohjelmilla, mutta kannattaa pitää huoli, että käyttämässäsi ohjelmistossa varmasti on kaikki tarvitsemasi ominaisuudet, jotta saat optimoitua suunnittelusi tehokkuuden.

Logon suunnittelun työkalut.

Logon pitää välittää oikeita mielikuvia

Logo on tärkeä osa yrityksen visuaalista ilmettä, jolla voidaan pyrkiä välittämään yrityksestä haluttuja mielikuvia ja tunteita. Varsin neutraalikin logo voi toimia hyvin, mutta olennaista on, ettei logo välitä yrityksestä vääränlaisia mielleyhtymiä.

Esimerkiksi erilaisia hemmotteluhoitoja tarjoavan kauneushoitolan logolla voisi olla järkevää pyrkiä välittämään mielikuvia rentoudesta, puhtaudesta, raikkaudesta ja luksuksesta. Sen sijaan jos logosta välittyy ihmisille lähinnä kova ja kolkko fiilis, ei logo luultavasti sovi kyseiselle yritykselle kovin hyvin. Pahimmillaan aivan vääriä mielikuvia herättävä logo voi saada yrityksen menettämään asiakkaan.

Netistä löytyy monia artikkeleita ja videoita, joihin on kerätty logoja, jotka syystä tai toisesta näyttävät tahattomasti kaksimielisiltä tai muuten huvittavilta. Logon suunnittelussa kannattaa siis kiinnittää huomiota siihen, ettei suunnittelemasi logo vahingossa näytä joltain aivan muulta, kuin mitä tarkoitit sen esittävän.

Samoin jos käytät logossasi vaikkapa kirjainlyhennettä yrityksesi nimestä, kannattaa ensin tehdä pikainen Google-haku aiheesta. Google osaa todennäköisesti nopeasti kertoa, mikäli miettimääsi kirjainlyhennettä käytetään yleensä jossain sellaisessa yhteydessä, jota et toivo yhdistettävän yritykseesi.

Logon suunnittelu vaatii omaperäisyyttä

On hyvin tärkeää, ettei yrityksen logo mene sekaisin muiden yritysten logojen kanssa. Erityisesti logon on erotuttava muista saman alan yritysten logoista. Jos joka kerta kun ihmiset näkevät yrityksesi logon, he alkavat ajatella suurinta kilpailijaasi, logon suunnittelu on mennyt pahasti pieleen.

Logon omaperäisyys ei toki tarkoita sitä, että yrityksesi logon pitäisi olla jotain täysin ennennäkemätöntä ja uniikkia, vaan tärkeää on sen tunnistettavuus. Vaikka joku muu yritys maailmalla olisi keksinyt logoonsa vastaavan idean tai tyylin, ei se haittaa, niin kauan kuin sinun logosi selkeästi erottuu muista logoista.

Samankaltaiset artikkelit