Taloyhtiön valaistus – Mitä tulisi huomioida?

Oletko hankkimassa taloyhtiölle valaistusta? Hankinnassa on huomioitava muutamia keskeisiä asioita, jotta investointi uuteen valaistukseen onnistuu. Hankinta on kokonaisuus, joka kattaa kaiken aina suunnittelusta, tuotevalaintoihin, toimitukseen ja takuisiin.

Tämä artikkeli keskittyy hankinnan osa-alueisiin, jotka ovat kommunikaatio, asennuksen laatu ja sujuvuus sekä valaistustoimittajan vastuut.

Tässä lista muutamista asioista, jota tulisi huomioida:

1. Henkilökohtainen palvelu, vastuullisuus ja avoimuus?

Viimeisenä kohtana taloyhtiön valaistuksia ostaessa korostuu palvelun merkitys. Jos luit tekstin läpi, huomaat että, huomioitavia asioita on pitkä lista. Vastuullinen valaistustoimittaja huolehtii kaikista näistä asioista ja vähintäänkin niistä suurimman osan käy kanssasi läpi ennen tarjouksen jättämistä ja töiden aloittamista.

Järkevät investointilaskelmat ja niiden paikkaansa pitävyys?

Yhdelläkään valmistajalla maailmassa ei ole niin suurta teknistä ylivoimaa tuotteissaan, joka saisi aikaan poikkeavia takaisinmaksulaskelmia muihin valaistustoimittajiin nähden.

Jos laskelma näyttää liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti sitä on. On kuitenkin jotain poikkeustilanteita missä voidaan saavuttaa nopeampia takaisinmaksuaikoja mutta näihin on aina löydyttävä toimittajalta erittäin hyvät perustelut ja selvitys toteutuksesta.

Mitä tietoa sinulle on annettu ja missä muodossa?

Hyvästä valaistustarjouksesta ja tarjoajalta pääasiassa löytyy paljon tästä oppaasta löytyvää tietoa. Niihin on vastattu selkeästi. Tuotteet, asennukset toteutus, takuun sisältö, hintatiedot ja lisätöiden hinnat sekä mitä tarkalleen tehdään ja mitä toimitukseen kuuluu ovat vähimmäistietoja. 

Kuinka selvästi hinnat on ilmoitettu ja tuleeko päälle jotain ylimääräisiä kuluja?

Kokonaishinnalla on merkitystä ja kuluja voi tulla asennuksen jälkeenkin. Pelkkä valaisimia hinta + asennus tyyppinen tarjous voi pitää sisällään mitä tahansa. Kokonaishinta, joka sisältää kaiken tarvittavan avaimet käteen periaatteella on turvallisin ratkaisu ostajan näkökulmasta.

Taloyhtiövalaistustoimittajan vastuullisuus?

Mitä näyttöjä toimittajalta on vastuullisesta toiminnasta. Onko kaikki asiakkuudet hoidettu loppuun asti ja toimitukset hoidettu niin kuin sovittu. Vastuullinen toimittaja selvittää aina ennakkoon kaikki tarvittavat tiedot asiakkaasta ja tarpeista, ei lupaile liikoja ja toteuttaa juuri sen minkä on luvannut.

2. Projektin sujuvuus ja asennuksen laatu?

Merkittävä asia projektin onnistumisen kannalta on sujuvuus ja kommunikaatio.

Miten projekti on suunniteltu toteutettavaksi ja onko se aikataulutettu?

Onko toimittajalla ennalta suunniteltu prosessi, jota noudatetaan jokaisen taloyhtiön valaistuksen toimituksen yhteydessä. Käytössä oleva prosessi ja konsepti kertoo toimittajan kyvystä ymmärtää asiakasta ja hänen tarpeitaan. Miten valaistus asennetaan niin, ettei se häiritse taloyhtiön ja tilaan arkea ja töitä.

Miten tieto välitetään valaistuksen suunnitelleelta taholta asentajalle?

Minkälaiset ohjeet sähkömies saa suunnittelijalta. Käydäänkö paikan päällä toteutus läpi ja onko ohjeet kirjallisessa muodossa ja miten ne on sinne kirjattu?

Onko asentajilla kuinka paljon kokemusta valaistusten asennuksista?

Sähkömiehilläkin on omat erikoisalueensa. Valaistus on oma-alueensa ja siihen liittyy erityisiä huomioita jota urakoitsijoiden on hallittava jotta kaikki hyödyt valaistuksesta saadaan taloyhtiön käyttöön. Esimerkiksi hyvin asennettu valaistus valaisee tilat paremmin ja vähentää valosaastetta.

Miten tiedotus hoidetaan toimituksen yhteydessä?

Asiakas on pidettävä aina tietoisena muutoksista ja muuttuvista tekijöistä. Rakentamisessa ja saneeraamisessa sattuu aina asioita, joita ajoittain voi olla vaikea ennakoida. Ajantasainen ja todellisuuteen perustava tieto auttaa kaikkia osapuolia suorittamaan työt onnistuneesti valmiiksi ajallaan. 

Miten asentajat huomioivat tilankäyttäjien turvallisuuden?

Työskenneltäessä nostimilta ja tikkailta on huomioitava putoamisvaara ja mahdollisesti putoavat esineet. Sähkötöiden osalta avonaiset sähköpääkeskukset, johdonpäät ja asennusympäristössä olevat tarvikkeet ja teollisuusvalaisimet on huomioitava.

Miten asentajat toimivat työmaalla ja onko kaikki velvoitteet kunnossa?

Onko tarvittavat suojavälineet, kypärät, lasit ja turvakengät. Onko veronumerot näkyvillä kuvallisissa henkilökorteissa. Pidetäänkö asennusympäristö siistinä vanhoista valaisimista ja asennustarvikkeista.

3. Minkälaisen takuun toimittaja antaa ja mitä on hyvä huomioida?

Käytännössä jokainen vähintäänkin järkevä valaistustoimittaja tai valmistaja antaa tuotteilleen 5 vuoden takuun. Tätä voidaan pitää alalla minimi vaatimuksena.

Mitä 5 vuoden takuu sisältää tai mitä sen pitäisi sisältää? Normaali takuu antaa uuden tuotteen rikkoutuneen tilalle.

Korvataanko myös asennuskustannus, mikäli valaisin pitää vaihtaa?

Yksittäisen valaisimen vaihtokustannus voi hyvin olla saman verran kuin uuden valaisimen hinta. Sähkömies veloittaa vähintään kahdelta tunnilta tullessaan paikalle, jolloin kustannus on noin sadan euron luokkaa käynniltä. On tärkeää kysyä, sisältyykö takuuseen valaisimen vaihto vai lisäksi asennustyö.

Tekninen tuki takuuaikana ja sen jälkeen?

Riittävä osaaminen tekniikasta vaatii usein erillistä asiantuntijaa, jolla laaja kokemus valaistuksista ja tuotteista. Ongelmatilanteita syntyy aina väistämättä, tärkeää on tietää, miten ne ratkaistaan. Jos olemassa olevaa yritystä ei ole, saadaanko riittävä tukea mistään?

Kuka takuun antaa ja onko sillä merkitystä, jos yritystä ei ole enää olemassa?

Samankaltaiset artikkelit