Minustako tapahtumatuottaja – mitä tapahtumatuottaja tekee ja kannattaako tapahtumatuottaja koulutus?

tapahtumatuottaja-koulutus

Viisi hyvää syytä, miksi hankkia alan tapahtumatuottaja koulutus

Alan aikuiskoulutusta tarjoaa mm. AJK-Jatkokoulutus, jossa voi aloittaa tapahtumatuottaja koulutus opinnot kahdesti vuodessa. Tapahtumatuottaja koulutus antaa tapahtumatuottajalle hyvät eväät onnistuneiden tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksen tuoma varmuus ja ammatillinen tietotaso auttavat suoriutumaan hyvin ajoittain hektisessä tapahtumatuottajan työssä. Tapahtumatuottajan työstä keskusteltaessa esiin nousee usein sana ”kiire”. On totta, että tapahtumatuottajan työt ovat toisinaan kiireisiä, mutta myös tapahtumatuotantoon pätee niin moneen sopiva, vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”.

Tapahtumatuottaja koulutus lisää taitoa suunnitella ja tuottaa vaikuttavia tapahtumia. Alan koulutus on suositeltavaa niin tapahtuma-alaa harkitseville kuin jo sillä toimiville tapahtumajärjestäjille. Tapahtumatuottaja koulutus aikuiskoulutuksena AJK-Jatkokoulutuksessa käy laaja-alaisesti läpi tapahtumatuottajan tehtäviä ja työhön liittyviä osa-alueita sekä työverkostojen vastuualueita ja yhteistyötä. Tapahtumatuottaja toimii yhdessä ja yksin, johtaen sekä muita että itseään.

Tapahtumatuottaja koulutus…

  1. kehittää tapahtumien suunnittelu- ja organisointitaitoja.
  2. antaa itsevarmuuden toimia tapahtumatuottajana.
  3. luo uutta ajattelua alalle.
  4. yhdistää samasta alasta kiinnostuneita ihmisiä.
  5. auttaa työllistymään tapahtuma-alalle.

Tapahtumatuottaja koulutuksesta uusia mahdollisuuksia kohti – tapahtumatuottaja hahmottaa kokonaisuuden

Tapahtumatuottajan työtehtävät ovat monipuolisia. Ne riippuvat sekä tapahtuman tyypistä ja laajuudesta sekä usein esimerkiksi siitä, työskenteleekö tapahtumatuottaja yrityksen palkkalistoilla tai itsenäisenä yrittäjänä. Tyypillisesti työtehtävät liittyvät esimerkiksi tapahtuman ohjelman ja viestinnän suunnitteluun, henkilöresursointiin, budjetointiin sekä projektinhallintaan. Tapahtuman koko vaikuttaa luonnollisesti työtehtävien laajuuteen.

Tapahtumatuottajan ammatissa toimiminen vaatii organisaatiosta ja tapahtuman luonteesta riippuen erityyppistä osaamista. Useimmiten osaamisessa korostuvat kuitenkin kokonaisuuden hallinta, aikataulutus- ja työn organisointitaidot.

Tapahtumatuottaja loistaa johtamistaidoissa

Suurissa ja esimerkiksi paljon ohjelmaa, cateringia ja somistusta sisältävissä tapahtumissa tuottajan työssä korostuu ihmisten johtamistaidot. Taitava tapahtumatuottaja antaa tapahtuman työntekijöille – esimerkiksi visuaalisille suunnittelijoille ja tapahtumateknikoille – selkeät raamit niin aikataulusta kuin esimerkiksi tapahtuman teemasta ja päätavoitteista. Tapahtumatuottajan on osattava ohjeistaa alihankkijoita ja tiimiläisiä kannustavalla tavalla ja luotettava alan ammattilaisiin yhteisten suunnitelmien toteutuksessa. Mahdollisuuksien mukaan tapahtumatuottajan kannattaakin ulkoistaa useita eri tehtäviä eri alojen ammattilaisille ja priorisoida työaikaa sinne, missä sitä eniten kaivataan. Tapahtumatuottajan on siis osattava monia eri asioita työssään. Kuten edellä mainittiin, tapahtumatuottajan ammattia varten onkin olemassa tapahtumatuottajan koulutus ja tutkinto. Esimerkiksi yksityinen, ammatillinen aikuiskouluttaja AJK-Jatkokoulutus tarjoaa alasta kiinnostuneille sekä jo sillä toimiville koulutusta esimerkiksi työn ohessa tai oppisopimuksella.

Tapahtumatuottajan palkka

Tapahtumatuottajan palkka riippuu mm. siitä, työskenteleekö tuottaja yrityksen palkkalistoilla vai itsenäisenä yrittäjänä. Oikotien palkkavertailun mukaan tapahtumatuottajan keskimääräinen palkka on 3000 euroa kuukaudessa. Kyseessä on kuitenkin vain keskiarvo – palkkaan vaikuttavat yleensä esimerkiksi kokemus, osaaminen (ml. tapahtumatuottaja koulutus) ja työn sijainti.

Tapahtumatuottajia tarvitaan monella eri alalla

Tapahtumia – pieniä ja suuria – on lähes alalla kuin alalla. Asiakas-, virtuaali-, vaikuttaja- ja muut sidosryhmätapahtumat, messut sekä kuluttaja- ja henkilöstötapahtumat ovat tapahtumatuottajien työkenttää. Tapahtumatuottaja voi työllistää itsensä monelle eri alalle sekä yritys- että henkilöasiakaspuolelle. Kouluttautumalla alalle ja hankkimalla työkokemusta tuottaja saa käsityksen siitä, millaiset tapahtumat ovat juuri se oma juttu!