Vuorovaikutus työpaikalla luo puitteet tehokkaalle työskentelylle

Sisäinen viestintä on vuorovaikutusta.

Lue täältä miksi sisäinen viestintä on vuorovaikutusta. Vuorovaikutus on yksi sisäisen viestinnän osa-alue. Vuorovaikutus on enemmän kuin pelkkää tiedon jakamista. Se on kaikkea sitä, mitä tapahtuu ihmisten välillä: kehon kieli, äänen painot, se mitä sanotaan ja mitä jätetään sanomatta, se, miten ollaan yhdessä. Ilman vuorovaikutusta ei ole yhteistyötä, työyhteisöä tai johtamista. Hyvä vuorovaikutus on tehokkaan työntekemisen edellytys. Hyvällä vuorovaikutuksella poistuvat kokousten tehottomuus, väärinymmärrykset ja tuplatyö.

Hyvällä vuorovaikutuksella vältytään turhalta työltä

Tehdäänkö teillä turhaa työtä? Se voi johtua siitä, että työyhteisön vuorovaikutus on puutteellista. Jos sama asia suunnitellaan ja kehitetään kahteen kertaan eri puolilla organisaatiota, ei siinä ole paljon järkeä. Toimivassa vuorovaikutuksessa viestit kulkevat jokainen organisaation jäsen tietää mitä eri puolilla on meneillään. Kehityshankkeista viestitään avoimesti ja selkeästi, jolloin hankkeeseen saadaan myös osaamista laajemmin, kun ihmiset voivat osallistua yli tiimirajojen.

Siilottomassa työyhteisössä innostutaan

Avoin kommunikaatio ja vahva vuorovaikutus poistavat siiloja työyhteisössä. Tiukat ja joustamattomat tiimirajat voivat uuvuttaa ihmisiä ja epätietoisuus siitä, mitä yrityksessä tapahtuu, johtaa sekaannuksiin ja tuplatyöhön. Siilottomuus innostaa osallistumista yhteisiin asioihin, mikä lisää merkityksellisyyden tunnetta ja sitoutumista työyhteisöön ja yritykseen. Silloin myös saadaan enemmän ideointia ja asioiden kehittäminen on helpompaa ja tehokkaampaa, kun ihmiset ympäri firman kokoontuvat yhteen erilaisen osaamisensa kanssa.

Vuorovaikutuksessa innovointi kukoistaa

Yhdessä ollaan enemmän. Vapaamuotoisessa vuorovaikutuksessa ihmiset rentoutuvat ja parhaassa tapauksessa innostuvat suunnittelemaan ja ideoimaan asioita. Joistain ideoista saattaa kehittyä yrityksen uusi huippuinnovaatio. Vapaamuotoiselle vuorovaikutukselle kannattaa olla tilaa ja lupa. Eräässä teknologia-alan yrityksessä lopetettiin yhteiset kahvitauot tehokkuuden nimissä ja innovaatioiden määrä romahti. On siis perusteltua viettää työaikana taukoja yhdessä työkavereiden kanssa eikä huolestua, vaikka ne välillä vähän venähtäisivät.

Tehottomat kokoukset tehokkaiksi vuorovaikutusta parantamalla

Vuorovaikutuksen luonteeseen panostamalla myös parannetaan kokousten tehokkuutta. Kannattaa miettiä onko tarpeen järjestää monihenkistä kokousta vai voisiko asian hoitaa kevyemmin esimerkiksi soittamalla puhelimella ja sopimalla asiasta kahdestaan tai kävelemällä työkaverin luo.

Myös kokouskäytännöt ovat vuorovaikutusta ja vaikuttavat vuorovaikutukseen. Etenkin etätyöaikana tai kun tiimit työskentelevät hybridinä, on tärkeää miettiä vuorovaikutuksen tavat niin, että niillä on positiivinen vaikutus paitsi työskentelyn kannalta myös ilmapiirin ja jaksamisen kannalta. Kannattaa miettiä esim. seuraavia asioita:

  • Millainen aika kokoukselle on sopiva? Aina ei ole pakko varata tuntia, vaan kokoukselle voi varata esimerkiksi 45 minuuttia.
  • Miten mahdollistaa vapaamuotoinen vuorovaikutus ja kuulumisten kysely hybridityössä? Kannattaisiko varata kokousten alusta 10 minuuttia jutusteluun muuten vain?
  • Miltä kuulostaisi fiiliskierros kokousten aluksi? Tunteista puhuminen ja niiden tuominen esiin on tärkeää yhteistyön ja työskentelyn kannalta. Kun jokainen saa tuoda päivän fiiliksen esille kokouksen alussa, se ei vie kapasiteettiä itse asian käsittelyltä. Muiden on myös helpompaa suhtautua ihmiseen, joka kertoo esim. olevansa ärtynyt, koska ei ole pienen lapsen korvatulehduksen vuoksi saanut nukuttua. Ja taas vuorovaikutus on helpompaa!

Hyvä vuorovaikutus luo psykologista turvallisuutta

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että ihmiset saavat olla kokonaisia omia itsejään ilman pelkoa siitä, että tulevat naurunalaisiksi tai pilkatuiksi kysyessään kysymyksiä, kertoessaan ideoitaan tai pyytäessään apua. Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä jokainen saa olla haavoittuva. Yhdessä oleminen ja toisiin tutustuminen kasvattaa psykologista turvallisuutta. Vuorovaikutuksessa ihmiset oppivat tuntemaan ja ymmärtämään toisiaan ja silloin yhteistyö ja työskentelyn tehokkuus kasvavat. Tällä on vaikutusta myös ilmapiiriin. Kun ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan ja uskaltavat olla avoimia ja tuomaan esiin aitoa itseään, heillä on mahdollisuus innostua ja innostus leviää eksponentiaalisesti työyhteisöön. Innostunut ihminen ja tiimi taas kokee työn imua, on tehokas ja luova. Vuorovaikutuksella on siis todella tärkeä tehtävä työyhteisössä ja sitä kannattaa johtaa. Hyvä, positiivinen vuorovaikutus ei synny itsestään. Lue miten Työterveyslaitos neuvoo parantamaan työyhteisön vuorovaikutusta.

Katso videolta mitä Steve Jobs sanoo Applen vuorovaikutustavoista:

Samankaltaisia artikkeleita