Laadukas elementtisaumaus torjuu kosteusvaurioita

Kun elementtisaumaus tehdään huolellisesti ja sitä myös kunnostetaan säännöllisesti, voidaan tehokkaasti ehkäistä kiinteistön rakenteiden kosteusvaurioita.

Näin laadukas elementtisaumaus auttaa pitämään kiinteistösi kunnossa:

Elementtisaumaus on välttämätöntä elementtitaloille

Elementtirakentaminen on hyvin laajalti käytetty rakennustapa, sillä se nopeuttaa rakentamista huomattavasti ja alentaa rakentamiskustannuksia. Siksi elementtirakentaminen on erittäin yleistä myös Suomessa.

Elementtitalot rakennetaan nimensä mukaisesti valmiista rakennuselementeistä, jotka kasataan yhteen rakentamisvaiheessa. Näiden rakennuselementtien väliin jää väistämättä kapeita rakoja, joista kosteus pääsee sisään julkisivuelementtien alle, ellei elementtejä huolellisesti saumata.

Julkisivuelementit kestävät kyllä sadetta ja muuta kosteutta, mutta niiden alla olevat rakenteet ovat herkkiä kosteudelle.

Siksi elementtisaumauksella eristetään kaikki julkisivuelementtien, oven- ja ikkunankarmien ja muiden säälle alttiiden elementtien väliset raot, jotta kosteus ei pääse rakenteisiin sisään.

Mitä saumauksen laiminlyönnistä voi seurata?

Kuten ylempänä totesimme, talon sisärakenteita ei ole suunniteltu kestämään kosteutta, koska niiden ei ole koskaan tarkoitus joutua kosteudelle alttiiksi. Jos elementtien välisistä raoista pääsee tihkumaan vettä sisään, kosteus voi jäädä pitkäksi aikaa muhimaan rakenteisiin ja aiheuttaa niille mittavia vahinkoja.

Se, kuinka paljon vahinkoa kosteusvaurio aiheuttaa ja kuinka kalliiksi se tulee, riippuu lähinnä vaurion laajuudesta. Hyvällä tuurilla kosteutta on vuotanut rakenteisiin vain yhdestä pienestä kohdasta, ja vahinko on havaittu nopeasti. Jos kuitenkin pitkä osuus saumaa on vuotanut, ja vuoto on ehtinyt jatkua pitkään, rakenteet voivat kärsiä hyvin kalliita vahinkoja.

Laajan kosteusvaurion korjaaminen voi vaatia pitkällistä mekaanista kuivatusta, rakenteiden purkamista ja jopa rakennuselementtien korvaamista. Kaikesta tästä voi aiheutua esimerkiksi taloyhtiölle hyvin suuria kustannuksia. Vahingot voivat myös vaikuttaa kiinteistön arvoon.

Jos siis taloyhtiö haluaa pitää rakennuksensa hyvässä kunnossa, jotta kiinteistön asuntojen myyntihinta pysyy hyvänä, kannattaa elementtisaumaus muistaa huoltaa oikeaan aikaan.

Miten elementtisaumaus pidetään kunnossa? 

Elementtisauman teho perustuu sen sitkeyteen ja joustavuuteen. Kun sauma alkaa tulla käyttöikänsä päähän, se alkaa menettää elastisuuttaan, mikä voi saada sauman halkeilemaan ja irtoamaan rakenteista. Irtoileva tai reikäinen sauma-aine ei enää toimi vedeneristeenä, joten silloin elementtisaumaus on olennaista nopeasti uudistaa.

Elementtisaumojen uusimisessa vanha kulunut sauma pitää ensin poistaa kokonaan. Tällöin rakennuselementtien välistä poistetaan sekä vanha sauma-aine että kaikki muut sauman osat.

Kun vanha sauma on huolellisesti poistettu, kasataan uusi sauma elementtien väliin. Sauman alin kerros on eristevillaa. Sen päälle jätetään eristävä ilmarako, jonka päälle laitetaan pohjanauha. Varsinainen sauma-aine pursotetaan pohjanauhan päälle. Tällainen monikerroksinen elementtisauma pitää kosteuden tehokkaasti poissa rakenteista.

Kuinka usein elementtisaumoja täytyy huoltaa?

Elementtitalojen julkisivujen saumat voivat kestää 15-20 vuotta, mutta saumojen todellinen kestoikä voi vaihdella varsin paljonkin. Siihen, kauanko saumat pysyvät ehjinä vaikuttaa muun muassa se, kuinka laadukkaita materiaaleja saumauksessa on käytetty, miten hyvin saumaus on alun perin tehty ja kohdistuuko saumoihin jotain ylimääräistä rasitusta (kuten ilkivaltaa).

Ilkivaltaa ei valitettavasti voi kokonaan estää. Vastaamme on tullut esimerkiksi tilanteita, joissa kulmakunnan lapset ovat huvikseen käyneet pistämässä reikiä sauma-aineeseen. Onneksi tällainen vahingonteko on kuitenkin harvinaista, ja tapahtuessaankin yleensä pienimuotoista.

Valitse elementtisaumauksen tekijä oikein

Elementtisaumauksen materiaalivalintoihin ja saumauksen laatuun taloyhtiö sen sijaan voi vaikuttaa valitsemalla saumauksen tekijäksi luotettavan ammattilaisen. Osaava tekijä tietää, mitä materiaaleja kannattaa milloinkin käyttää ja miten parhaiten varmistaa työnsä laatu. Niin taloyhtiön omistusasujat kuin vuokralaisetkin voivat olla rauhallisin mielin, kun saumauksen kaltaiset keskeiset huoltotoimet ovat hyvissä käsissä.

Valitessasi kiinteistösi elementtisaumaukseen tekijää, vertaile alueellasi toimivien alan yritysten verkkosivuja ja referenssejä, ja ota yhteyttä niihin, jotka vaikuttavat kaikkein lupaavimmilta. Sinulla on luultavasti monia kysymyksiä saumaukseen liittyen, ja ammattilainen kyllä vastaa niihin mielellään. Eri tekijöiden antamien vastausten ja ehdotusten perusteella sinun on paljon helpompi valita se tekijä, joka sopii kaikkein parhaiten juuri sinun kiinteistösi saumausprojektiin.

Samankaltaisia artikkeleita